Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 02, 2005

Αποζημιώσεις στους αποτυχόντες του ΑΣΕΠ

Ενώ η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με απόφασή της έχει κρίνει ότι η δημοσίευση πινάκων αποτυχόντων στο Ίντερνετ συνιστά π α ρ ά ν ο μ η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (πηγή:http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/62_04Apofasi%20ASEP.doc ) , το ΑΣΕΠ συνεχίζει να δημοσιεύει, ανοιχτά, χωρίς ελεγχόμενη πρόσβαση με κωδικούς, τις λίστες με τους αποτυχόντες στο site του (www.asep.gr).

Η ΑΠΔΠΧ έχει κρίνει ότι η αρχή της διαφάνειας ικανοποιείται με μόνη τη δημόσια ανάρτηση των αποτελεσμάτων στο κτήριο του ΑΣΕΠ. Η περαιτέρω διάδοση μέσω του Ίντερνετ αποτελεί μη αναγκαία -και συνεπώς παράνομη- επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.


Παρόμοια γνώμη έχει και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, o oποίος, πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, αναφέρει σε σχετικό του έγγραφο, ότι ακόμα και η δημοσιοποίηση ονομάτων επιτυχόντων μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις για τα υποκείμενα των δεδομένων, όπως η κακή συμπεριφορά από τους νυν εργοδότες τους, ενόψει ότι θα χάσουν τους εργαζομένους τους.

Εν πάσει περιπτώσει, θα μπορούσε ο ΑΣΕΠ να δίνει έναν προσωπικό κωδικό σε όσους θέλουν να ενημερωθούν για τους βαθμούς τους, όπως κάνουν όλα τα ξενόγλωσσα ινστιτούτα-εξεταστικά κέντρα, για την πρόσβαση στα αποτελέσματα των εξετάσεών τους.

Έτσι, το ΑΣΕΠ, δημοσιεύοντας τις λίστες αποτυχόντων, προβαίνει σε παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των προσώπων αυτών. Τα οποία πρόσωπα έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με το νόμο για την προστασία προσωπικών δεδομένων, να ζητήσουν αποζημίωση (τουλάχιστον 5.869,40 ευρώ αναφέρει ο ίδιος νόμος) από τον ΑΣΕΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...