Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 12, 2005

Μεταβολή χωροθέτησης αιολικού σταθμού στην Κρήτη


Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανακοινώνει ότι εταιρία με άδεια παραγωγής για αιολικό σταθμό στη θέση Περδικοκορυφή του δήμου Αγίας Βαρβάρας νομού Ηρακλείου, αιτείται τη μεταβολή χωροθέτησης του αιολικού σταθμού και τη μεταβολή της μετοχικής της σύνθεσης και της επωνυμίας της λόγω συγχώνευσης δια απορροφήσεως με άλλη εταιρεία η οποία ως απορροφώσα εταιρεία είναι καθολική διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της πρώτης . Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας. (Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 23/09/2005).

Οι αντιρρήσεις αυτές αφορούν την μεταβολή της χωροθέτησης και θα τις εξετάσει η Ανεξάρτητη Αρχή προκειμένου να τροποποιηθεί η εν λόγω άδεια.

(πηγή: http://www.rae.gr/K1/TR181.html )

Ειδήσεις όπως αυτές υπενθυμίζουν το ρόλο των ανεξάρτητων αρχών ως εγγυητών της αρχής της διαφάνειας, αλλά και της προηγούμενης ακρόασης του διοικούμενου από τη διοίκηση, όταν αυτή πρόκειται να επιβάλλει ένα δυσμενές μέτρο (άρθρο 20§1 Σ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...