Τρίτη, Σεπτεμβρίου 27, 2005

Γνώμη Επόπτη για την Οδηγία διατήρησης δεδομένων

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, κ. Peter Hustinx, μονοπρόσωπο ανεξάρτητο όργανο, αρμόδιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Κοινότητα (άρθρο 286 ΣυνθΕΚ), κατέθεσε τη Γνώμη του για την πρόταση Οδηγίας επί της οποίας θα ψηφίσει σήμερα το Ευρωκοινοβούλιο. Θέμα: η διατήρηση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων των κλήσεων (τηλέφωνα σταθερά και κινητά), των e-mail κλπ για λόγους καταπολέμησης των σοβαρών εγκλημάτων.

Ο Επόπτης δήλωσε ότι δεν έχει πειστεί για την αναγκαιότητα της Οδηγίας και έχει κάνει παρατηρήσεις σε συγκεκριμένα σημεία για να βελτιώσει τη συμβατότητά της με το νομικό σύστημα προστασίας δεδομένων αλλά και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
Ο Επόπτης επιβεβαιώνει τον ανεξάρτητο θεσμικό του ρόλο, προβαίνοντας σε κριτική (εις βάρος του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ουσιαστικά) για την αναγκαιότητα της Οδηγίας, την οποία αναλύει διεξοδικά στην Γνώμη που κατέθεσε. Έτσι ο Επόπτης, προτείνοντας και συγκεκριμένες βελτιώσεις, αποτελεί ένα παράγοντα της αρχής της καλής νομοθεσίας (good legislation) στην Κοινότητα. Ο λόγος περνάει πλέον στους Ευρωβουλευτές που σήμερα θα αποφασίσουν για αυτήν την τομή που θα επηρεάσει άμεσα την εμβέλεια της ιδιωτικότητας κάθε ευρωπαίου πολίτη.
Παρατηρείται ότι οι μονοπρόσωπες ανεξάρτητες αρχές εντός της Ε.Κ. (Διαμεσολαβητής και Επόπτης) επιτελούν στο ακέραιο το καθήκον τους, λειτουργώντας και ως "θεσμικά αντίβαρα" (για να θυμηθούμε και την έκφραση του Ν.Αλιβιζάτου) στην παντοδυναμία της κεντρικής εξουσίας της Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση πάντως, με σεβασμό στην ετυμηγορία των αντιπροσώπων των λαών (Ευρωκοινοβούλιο).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΔΔΑ για ομοφοβικά Αμβρόσιου

  Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου απέρριψε σήμερα την προσφυγή του π. Μητροπολίτη Αμβρόσιου - Αθανάσιου Λενή εναντίον τ...