Κυριακή, Σεπτεμβρίου 25, 2005

Απαγόρευση έκδοσης κατώτατων αμοιβών από την ΕπΑντ


Η Επιτροπή Ανταγωνισμού απαγόρευσε στους οδοντιατρικούς συλλόγους να εκδίδουν τιμοκαταλόγους με τα κατώτατα όρια αμοιβών των μελών τους.
Η Επιτροπή αποφάσισε ότι οι Σύλλογοι πρέπει να ενημερώσουν εγγράφως τα μέλη τους για την απόφαση της εντός ενός μήνα, να διαγράψουν από τις ιστοσελίδες τους τους πίνακες κατώτατων ορίων αμοιβών που έχουν αποφασίσει και εκδώσει οι ίδιοι, καθώς και κείμενο που αφορά θέματα ρύθμισης της τιμολογιακής πολιτικής των μελών τους σε συλλογικό επίπεδο και να αποσύρουν και να ακυρώσουν κάθε έντυπο υλικό που διαθέτουν και αναφέρεται στην απαγόρευση. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία θα πρέπει να ενημερώσει τα μέλη της πανελλαδικά για την απόφαση.

(πηγή: http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=651932&lngDtrID=244 )

Η απόφαση της Επιτροπής ενδεχομένως να έχει αντίκτυπο και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους που τα κατώτατα όρια αμοιβών προβλέπονται από τους Σύλλόγους τους, όπως οι μηχανικοί, οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...