Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 15, 2005

ΑΦΜ, πετρέλαιο και προστασία προσωπικών δεδομένων.

Σε απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ορίζεται ότι στις αποδείξεις αγοράς πετρελαίου από πολυκατοικίες θα αναγράφεται ο ΑΦΜ των διαχειριστών των πολυκατοικιών. Σκοπός της απόφασης αυτής αναφέρεται η "αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης σε όλα τα στάδια των συναλλαγών του είδους αυτού, για την περιστολή της φοροδιαφυγής, τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων και τη διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών και του Δημοσίου".

(πηγή: http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=649923&lngDtrID=244 )

Ωστόσο, υπάρχει μια διάσταση την οποία προφανώς δεν έχει λάβει υπόψη του ο Υφυπουργός: ο ΑΦΜ θεωρείται "Ενιαίος Κωδικός Αριθμός". Εφόσον οι αποδείξεις πωλήσεως πετρελαίου συγκροτήσουν ένα αρχείο που θα διασυνδεθεί με άλλο αρχείο για τη διασταύρωση στοιχείων και η διασύνδεση αυτή πραγματοποιηθεί με "κλειδί" τον ΑΦΜ, η διασύνδεση αυτή είναι επιτρεπτή μόνο υπό έναν όρο: την άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 8§2 Ν.2472/1997.

Για άλλη μια φορά η Διοίκηση θέτει κανόνες που περιέχουν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς να έχει ζητήσει προηγουμένως τη γνώμη της Αρχής για την συμβατότητα των διοικητικών πράξεων με το ισχύον νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η δικαιολογία των νομικών συμβούλων του κράτους ότι "μα και η Αρχή και εμείς τους ίδιους νόμους εφαρμόζουμε" αποδυναμώνεται έμπρακτα όπως δείχνουν τα γεγονότα. Η καθημερινή τριβή και εξειδίκευση της Αρχής στον τομέα των αρμοδιοτήτων της αποδεικνύει ότι η παράκαμψή της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τα δικαιώματα των πολιτών.

Αναμένουμε την αυτεπάγγελτη επέμβαση της Αρχής και την έκδοση σχετικής απόφασης.

2 σχόλια:

i-fallos (Καπεταν Ηρεμος) είπε...

Άκου και αυτό!

Είσαι συνταξιούχος των 8000 ευρώ, διαχειριστής πολυκατοικίας 40 διαμερισμάτων στη Β. Ελλάδα, με κατανάλωση πετρελαίου στην πολυκατοικία 10000 ευρώ. Σκέψου να κάνει το ΚΕΠΥΟ καμμια "στραβή" διασταύρωση, να τον βγάλει φοροφυγά, και να τον δημοσιεύσει σε μαύρη λίστα!

Ανδρέας είπε...

Γιατί έχω την εντύπωση πως το μόνο αποτέλεσμα θα είναι γραφειοκρατία και λάθη;

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...