Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 15, 2005

Δομές προστασίας νέων με ψυχικές διαταραχές


Ο Συνήγορος του Πολίτη δημοσιοποίησε το Πόρισμά του για τις υπάρχουσες υποδομές προστασίας των παιδιών και των εφήβων με ψυχικές διαταραχές.

(πηγή: http://www.synigoros.gr/reports/dp_domes_prostasias.pdf )

Το Πόρισμα είναι αποτέλεσμα έρευνας σε ιδρύματα και επεξεργασίας αναφορών που δέχτηκε ο Συνήγορος του Πολίτη σε σχέση με την προστασία και φιλοξενία παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές, διαταραχές συμπεριφοράς ή ιδιαίτερες συναισθηματικές δυσκολίες λόγω σοβαρών ψυχοκοινωνικών πορισμάτων. Από την γενική έρευνα αλλά και την επεξεργασία συγκεκριμένων περιπτώσεων, ο Συνήγορος καταλήγει στο ότι παρόλο που υπάρχει ισχύουσα νομοθεσία, απουσιάζουν στην πράξη οι εξειδικευμένες δομές φιλοξενίας και υπάρχει ένα σοβαρότατο κενό στο σύστημα προστασίας και φροντίδας των ανηλίκων στην χώρα μας. Ο Συνήγορος επισημαίνει με λεπτομέρειες ποιες είναι αυτές οι ελλείψεις στις υποδομές, αλλά και σε ποιά περίπτωση έχουμε "παράδειγμα καλής πρακτικής" (ξενώνας εφήβων "Ίρις" της ΕΨΥΕ). Επίσης καταθέτει συγκεκριμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις για την βελτίωση των δομών. Το πόρισμα εστάλη στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Υφυπουργό Υγείας, τον Υφυπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Διευθύντρια Δ/νσης προστασίας Οικογένειας και την Διευθύντρια της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας.

Το ενδιαφέρον με αυτού του είδους τις έρευνες είναι ότι ο Συνήγορος δεν τις αφήνει "στην τύχη τους" μετά την υποβολή τους στους αρμόδιους, αλλά παρακολουθεί και την υλοποίηση των προτάσεών του. Τα πορίσματα του δεν είναι βέβαια εκτελεστές πράξεις, αλλά έχουν περισσότερο έναν γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Ωστόσο η δημοσιοποίησή αυτών αλλά και των μετέπειτα πορισμάτων υλοποίησης των προτάσεων (όπως έγινε με το Πόρισμα του ΣτΠ για τον σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων από τους αστυνομικούς αλλά και το μετέπειτα πόρισμα για την υλοποίηση του: http://www.synigoros.gr/reports/astinomikoi2.pdf) θέτουν αντικειμενικά αποτελέσματα στην κρίση των πολιτών. Έτσι ο Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί έναν θεσμό που εγγυάται όχι μόνο την παταξη της κακοδιοίκησης, αλλά και την εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας της διοικητικής δράσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...