Τρίτη, Σεπτεμβρίου 27, 2005

To καταναλωτικό κεκτημένο

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Υγείας και Προστασίας Καταναλωτών κ. Μάρκος Κυπριανού, σε ομιλία του στις 26.9.2005 σχετικά με το ευρωπαϊκό συμβατικό δίκαιο χρησιμοποίησε τον όρο "καταναλωτικό κεκτημένο", για να περιγράψει το πακέτο νομοθετικών, διοικητικών και πολιτικών μέτρων προστασίας καταναλωτή που ισχύει στην ΕΕ.
Επίσης σημείωσε ότι πρόθεση της Επιτροπής δεν είναι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα.

(πηγή: http://www.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/548&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en )

Το θέμα βέβαια είναι ότι ο Αστικός Κώδικας, ή καλύτερα, το αστικό δίκαιο έχει δεχθεί σημαντικές επεμβάσεις από το κοινοτικό δίκαιο, ειδικά ως προς την σημαντικότερη σύμβασή του, δηλαδή την πώληση. Επίσης, το δικαίο προστασίας καταναλωτή αποτελεί απλώς εναρμόνιση κοινοτικής οδηγίας (με μερικές πινελιές διοικητικής ελληνικής πρωτοβουλίας όπως ο θεσμός του Συνήγορου του Καταναλωτή, ο οποίος διορίστηκε τον Μάιο, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει κάποια ανακοίνωση ή άλλη δραστηριότητά του).

Ενδεχομένως στο οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο, ο Αστικός Κώδικας να μην επηρεαστεί από το κοινοτικό δίκαιο. Το ενοχικό δίκαιο όμως πολύ δύσκολα θα παραμείνει ως έχει, εντός της Κοινότητας. Εκείνοι που φοβούνται περισσότερο βέβαια είναι οι Άγγλοι, λόγω της ιδιορρυθμίας του common law σε σχέση με τα ισχύοντα στην ηπειρωτική Ευρώπη. Αλλά και η ηπειρωτική Ευρώπη ανησυχεί γιατί η σύγκλιση μάλλον θα γίνει προς την πλευρά του common law (βλ. U.S.A.). Βέβαια αυτό δεν ενέχει κατ' ανάγκη κινδύνους, παρά μόνο την αναγκαιότητα της έγκαιρης ενημέρωσης των νομικών που μπορεί να φτάνει έως την υποχρεωτική μετεκπαίδευση.

2 σχόλια:

Beta Blank είπε...

Απορίες:
Μεταφράζεις το Contract Law σε Αστικό Δίκαιο; Γιατί;

Κι όταν αναφέρεσαι στο Ενοχικό Δίκαιο υποθέτω ότι μιλάς για Class Actions?

e-Lawyer είπε...

Contract Law=δίκαιο των συμβάσεων.

Το δίκαιο των συμβάσεων εντοπίζεται στο "Ενοχικό Δίκαιο" (2ο βιβλίο) του Αστικού Κώδικα και αφορά το δίκαιο που απορρέει από τη συμφωνία δύο μερών και δεσμεύει αποκλειστικά τα δύο αυτά μερη. Βέβαια οι συμβάσεις σύμφωνα με το ηπειρωτικό αστικό δίκαιο μπορούν να είναι και οι εμπράγματες δικαιοπραξίες, από τις οποίες απορρέουν απόλυτα δικαιώματα που αντιτάσσονται κατά παντός (όπως το δικαίωμα που αποκτά κάποιος όταν αποκτά την κυριότητα: δεν αντιτάσσεται μόνο κατά του πωλητή του αλλά και κατά οποιουδήποτε αμφισβητήσει την κυριότητα.
Περιθωριακά συμβάσεις μπορεί να αφορούν και θέματα κληρονομικού ή και οικογνειακού δικαίου.

Βέβαια ο Επίτροπος στο άρθρο αναφέρεται σε αυτό που εμείς θεωρούμε ενοχικό δίκαιο και διέπει τις σχέσεις καταναλωτή-προμηθευτή προϊόντων και εντάσσεται στα ενοχικά κεφάλαια του αστικού δικαίου.

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...