Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 28, 2005

ΕΕΤΤ κατά ΟΤΕ


Την Τρίτη, η ΕΕΤΤ εξέδωσε προσωρινή διάταξη με την οποία καλείται ο ΟΤΕ, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί των ασφαλιστικών μέτρων, να απέχει από κάθε ενέργεια κατάργησης της Προεπιλογής Φορέα συνδρομητών, η οποία δεν είναι σύμφωνη με το σχετικό κανονισμό και να προβαίνει σε άρνηση ενεργοποίησης Προεπιλογής Φορέα, μόνο εφόσον ισχύουν οι λόγοι που περιοριστικά απαριθμούνται στον ανωτέρω Κανονισμό.
Η ΕΕΤΤ απειλεί τον ΟΤΕ, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το περιεχόμενο της Προσωρινής Διάταξης, με πρόστιμο ύψους 150 ευρώ για κάθε -κατά παράβαση της παρούσας Προσωρινής Διάταξης- κατάργηση ή άρνηση ενεργοποίησης Προεπιλογής Φορέα.
Από την πλευρά του ΟΤΕ δεν εκδόθηκε ανακοίνωση και στελέχη του Οργανισμού τόνιζαν ότι με το θέμα ασχολούνται οι νομικές και οι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΤΕ, οι οποίες εξετάζουν τις καταγγελίες που αναφέρονται στην ανακοίνωση του ΣΑΤΠΕ.
Ο Σύνδεσμος Αδειοδοτημένων Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων Ελλάδος (ΣΑΤΠΕ) προέβη σε καταγγελία του ΟΤΕ στην ΕΕΤΤ και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επειδή, όπως υποστηρίζει ο ΣΑΤΠΕ, ο Οργανισμός προχωρεί σε απορρίψεις αιτημάτων ενεργοποίησης προεπιλογής φορέα που αποστέλλουν πάροχοι στον ΟΤΕ, για λόγους διαφορετικούς από εκείνους που προβλέπονται ρητά στον σχετικό κανονισμό.
Ο ΣΑΤΠΕ καταγγέλλει τον ΟΤΕ ότι προβαίνει σε αθέμιτα μέσα, καταγράφοντας τις συνομιλίες των συνδρομητών, που παραλαμβάνει από τις εταιρείες, με αιτήματα ενεργοποίησης προεπιλογής φορέα για να διαπιστώσει αν τα αιτήματα ενεργοποίησης είναι πραγματικά. Η ενέργεια αυτή, κατά τον ΣΑΤΠΕ, δεν παραβιάζει μόνο την τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία και τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, αλλά και τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων ασκεί αποφασιστικά τις ρυθμιστικές της αρμοδιότητες, κατά του ΟΤΕ, ο οποίος εξακολουθεί ακόμα και σήμερα, σε καθεστώς μερικά απελευθερωμένης αγοράς τηλεπικοινωνιών να αντιμετωπίζει τους αντισυμβαλλόμενόυς του με όρους κρατικού μονοπωλίου σχεδόν σοσιαλιστικής δημοκρατίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...