Κυριακή, Σεπτεμβρίου 04, 2005

Υπερ-αρχείο προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Οικονομικών

Εντός των σχεδίων του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται και η δημιουργία ένος σούπερ αρχείου που θα συγκεντρώνει όλα τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών που αφορούν οικονομικές συναλλαγές. Δεδομένα οικονομικών συναλλαγών, ανάμεσα στα οποία πληροφορίες για: ιατρικές επισκέψεις, νοσήλια, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές εισφορές, μισθοί και συντάξεις, γενικά την περιουσιακή κατάσταση των φορολογούμενων. Σκοπός της δημιουργίας αυτού του, πρωτοφανούς όγκου, αρχείου θα είναι η απαλλαγή μισθωτών και συνταξιούχων από την υποχρέωση συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης. Η φορολογική δήλωση θα καταρτίζεται ηλεκτρονικά και θα στέλνεται στους πολίτες για υπογραφή (και, προφανώς, τυχόν διορθώσεις).

(πηγή: in.gr με παραπομπή στην Ελευθεροτυπία).

Ο σκοπός της δημιουργίας αυτού του σούπερ αρχείου είναι βέβαια η διευκόλυνση των πολιτών αλλά και των φορολογικών υπηρεσιών και η εξάλειψη περιττών γραφειοκρατικών διαδικασιών. Αυτή είναι η θετική αποτίμηση του μέτρου, το οποίο απαιτεί φυσικά τεράστιες υποδομές, τεχνογνωσία και κεφάλαια.

Από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε παρά να παρατηρήσουμε ότι οι απαιτούμενες απευθείας διασυνδέσεις που προϋποθέτει ένα τέτοιο σύστημα, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συνειρμούς ανασφάλειας στους πολίτες, για τον όγκο των πληροφοριών που είναι γνωστές στο κράτος. Η υπερδιασύνδεση του Υπουργείου Οικονομικών με όλες τις κρατικές υπηρεσίες αλλά και φορείς του ιδιωτικού τομέα, συνιστά παραβίαση μίας αρχής που έχει τύχει επεξεργασίας στη δικαιοκυβερνητική: της αρχής της πληροφοριακής διάκρισης των εξουσιών. Σύμφωνα με αυτήν, δεν επιτρέπεται η ακώλυτη διάχυση της πληροφορίας μέσα στις δεξαμενές πληροφοριών του κράτους, γιατί έτσι διασπώνται τα στεγανά ανάμεσα στις διακρινόμενες κρατικές λειτουργίες. Συνεπώς, καταγράφεται η αμφισβήτηση μίας αρχής που είναι αποδεκτή στη σχετική βιβλιογραφία.

Πιο πρακτικά, όμως, παρατηρείται ότι εκτός από τα "απλά" δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς, το Υπουργείο Οικονομικών πρόκειται να συλλέξει, σύμφωνα με την είδηση,και δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία (επισκέψεις γιατρών) και την κοινωνική πρόνοια (συντάξεις και δημόσια ασφάλιση). Πληροφορίες δηλαδή που σύμφωνα με τον Ν.2472/1997, εντάσσονται στην κατηγορία των "ευαίσθητων δεδομένων". Υπενθυμίζεται ότι η συλλογή και επεξεργασία αυτών των δεδομένων απαγορεύεται, εκτός από ορισμένες περιοριστικά στο νόμο αναφερόμενες περιπτώσεις, οι οποίες θεμελιώνουν αρμοδιότητα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να χορηγήσει άδεια επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων. Συνεπώς, η λειτουργία αυτού του αρχείου θα κριθεί εν μέρει (για τα ευαίσθητα δεδομένα) από την απόφαση της Αρχής.

Ένα σημαντικό κριτήριο για την χορήγηση της άδειας από την Αρχή, είναι η τήρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, των όρων εκείνων που συνδέονται με τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας των δεδομένων. Κατά πόσο, δηλαδή, διασφαλίζεται τεχνικά και οργανωτικά η αποτροπή κινδύνων όπως η τυχαία ή σκόπιμη πρόσβαση, διάδοση, διαρροή των πληροφοριών. Η ασφάλεια ενός τέτοιου συστήματος αποτελεί ένα από τα καθοριστικότερα κριτήρια για την χορήγηση της άδειας. Το θέμα της ασφάλειας, όμως, συνδέεται πάντα και με το ύψος της επένδυσης στην οποία πρέπει να προβεί το Κράτος, ώστε όχι μόνο να στήσει το σύστημα συλλογής όλων αυτών των στοιχείων, αλλά και να εγγυηθεί ότι η αποθήκευσή τους και εν γένει κάθε επεξεργασία τους θα γίνεται από τα κατάλληλα πρόσωπα και ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι αθέμιτης πρόσβασης στο αρχείο.

Ορθότερη διοικητική πρακτική θα ήταν, το Υπουργείο Οικονομικών, πριν ακόμη το σχεδιασμό του συστήματος,να ζητήσει τη γνώμη της Αρχής σε σχέση με τη νομιμότητα της λειτουργίας ενός τέτοιου αρχείου. Επίσης, η Αρχή θα πρέπει συμπαρασταθεί ως σύμβουλος στο Υπουργείο κατά την υλοποίηση του συστήματος, ώστε να έχει μια ενεργητική γνωμοδοτική παρουσία σε κάθε στάδιο της κατασκευής του. Έτσι θα αποφευχθεί το φαινόμενο της διάθεσης αστρονομικών χρηματικών ποσών στην κατασκευή ενός συστήματος που μπορεί εκ των υστέρων να αχρηστευθεί από μια απόφαση της Αρχής, ακριβώς επειδή οι αρμόδιοι θα την έχουν συμβουλευθεί στο τελικό στάδιο (όπως συνέβη με τις κάμερες διαχείρισης της κυκλοφορίας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...