Πέμπτη, Μαρτίου 19, 2009

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων δημοσιεύει ονόματα παραβιάζοντας απόφασή της


Στην ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχουν αναρτηθεί πίνακες με oνόματα υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη για την πλήρωση θέσεων στην Γραμματεία της. Ονόματα, ελεύθερα προσβάσιμα, χωρίς κωδικούς πρόσβασης παρόλο που η ίδια η ιστοσελίδα της Αρχής υποστηρίζει υπηρεσίες πρόσβασης με κωδικό του ενδιαφερόμενου.

Αλλιώς μας τα έλεγε η Αρχή πριν από πέντε χρόνια, σύμφωνα με την απόφασή της υπ΄ αρ. 62/2004 με την οποία κάλεσε το ΑΣΕΠ να δημοσιεύει στο διαδικτυακό του τόπο μόνο ονόματα επιτυχόντων:

" [...]1.     Ο Ε. Μ. διαμαρτύρεται στην Αρχή (αριθμ. πρωτ. ***), γιατί το Α.Σ.Ε.Π. δημοσιεύει πίνακες βαθμολογίας, καθώς και πίνακες διοριστέων και μη διοριστέων στο δικτυακό του τόπο (www.asep.gr). Η δημοσίευση περιλαμβάνει επώνυμο, κύριο όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, κωδικό αριθμό, αριθμό δελτίου ταυτότητας, καθώς και τους βαθμούς.

2.   Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν προσωπικά δεδομένα, χωρίς ευαίσθητο χαρακτήρα. Η επεξεργασία τους υπόκειται στο άρθρο 5 του Ν.2472/1997. Η αρχή της διαφάνειας επιβάλλει τη δημοσίευση των δεδομένων αυτών και χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων. Κατά συνέπεια, η ανάρτηση όλων των πινάκων διοριστέων και μη διοριστέων, επιτυχόντων και μη επιτυχόντων στα κτίρια του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και στις κατά τόπο Νομαρχίες όλης της επικράτειας επιβάλλεται για λόγους διαφάνειας και επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων (άρθρο 5 § 2 περ. δ΄ και περ. ε΄ του Ν. 2472/1997). Η αρχή της διαφάνειας των διαγωνισμών εξυπηρετείται πλήρως από τη δημόσια ανάρτηση με τον τρόπο αυτό των αποτελεσμάτων. Ακόμα και η δια του τύπου δημοσιοποίηση, που είναι επιτρεπτή, δεν μπορεί να συγκριθεί με την καταχώριση στο διαδίκτυο. Η δημοσίευση, αντίθετα, στο διαδίκτυο των δεδομένων αυτών δύναται να υπερβαίνει τον επιδιωκόμενο σκοπό της διαφάνειας, αφού επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα αυτά σε απεριόριστο αριθμό ενδιαφερομένων ή μη προσώπων. Συγκεκριμένα, τον επιδιωκόμενο σκοπό της διαφάνειας υπερβαίνει η ανακοίνωση των δεδομένων αποτυχίας στο διαδίκτυο και η δυνατότητα γνώσης τους, ακόμη και τυχαία, από τρίτα πρόσωπα (βλ. και  την 38/2001 Απόφαση της Αρχής).

3.  Mε βάση, επομένως, την αρχή της αναλογικότητας, η δημοσίευση των αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) θα πρέπει να περιορίζεται στους πίνακες επιτυχόντων και διοριστέων.


Για τους λόγους αυτούς


Εξετάζοντας το ερώτημα του Ε. Μ.  

Απευθύνει σύσταση προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό λόγους, όπως η δημοσίευση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών στο δικτυακό του τόπο να περιορίζεται στους πίνακες επιτυχόντων και διοριστέων. 


Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος                Η Γραμματέας "Να δούμε ποιος θα απευθύνει σύσταση στην Αρχή Προσωπικών Δεδομένων να κατεβάσει τα ονόματα των υποψηφίων από την δημόσια προσβάσιμη περιοχή της ιστοσελίδα της...Για τις ασυνεπείς αποφάσεις της Αρχής διαβάστε την "Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για το έτος 2008"


Για τις καθυστερήσεις της Αρχής στην έκδοση αποφάσεων διαβάστε για τις 5 Αγωγές κατά της Αρχής Προστασίας Δεδομένων λόγω παρελευσης άπρακτης προθεσμίας


 5 σχόλια:

Kostas P. είπε...

Ρε συ...μόνο ονόματα λέει ότι πρέπει να δημοσιεύονται και μόνο ονόματα δημοσιεύει. Αυτό είναι το βασικό κατ' εμέ.
Επίσης δεν είναι όλοι οι υποψήφιοι αυτοί είναι μόνο όσοι καλούνται για συνέντευξη συνεπώς θα μπορούσες να πεις ότι είναι "επιτυχόντες".

e-Lawyer είπε...

Είναι ονόματα 25 υποψηφίων για 5 οργανικές θέσεις. Δεν είναι "επιτυχόντες", αλλά short listed για να περάσουν συνέντευξη.

Σύμφωνα με το policy paper "Public access to documents and data protection" του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, αποτελεί τυπικό παράδειγμα ότι οι δημόσιες υπηρεσίες δεν πρέπει να δημοσιεύουν ονόματα υποψηφίων αν δεν έχουν τις συγκαταθέσεις τους. Συγκεκριμένα, ο Επόπτης αναφέρει:

"This particular case relates to access to the names of the applicants for a specific high-level post. And, as has been stated previously, in the case of recruitment procedures, certain employees may be subject to disadvantages from their current employers or suffer otherwise should it be known that they have applied for another post. Confidentiality is an important part of the selection procedure although it has to be balanced with the public interest of accountability at the time of recruitment."

Το ότι είναι "μόνο ονόματα" και ότι δεν είναι "όλοι οι υποψήφιοι" δεν έχει καμία επίπτωση. Είναι ατομικές πληροφορίες για την υποψηφιότητα σε μια δημόσια θέση. Η δημοσιοποίησή τους θα επιτρεπόταν μόνο με προηγούμενη συγκατάθεση και εν πάσει περιπτώσει η ορθή διοικητική συμπεριφορά θα επέβαλε την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα με password.

e-Lawyer είπε...

To Policy Paper είναι εδώ:
http://tinyurl.com/ctz78g

Kostas P. είπε...

Συμφωνώ στο ότι είναι και αυτή μια πλευρά που πρέπει να διερευνηθεί, της εχεμύθειας δηλαδή.
Πάντως στην προκειμένη περίπτωση κατά τα άλλα δε νομίζω ότι φάσκει και αντιφάσκει η Αρχή σε σχέση με την απόφαση που αναφέρεις.

e-Lawyer είπε...

Δηλαδή θεωρείς συνεπή στάση:
- αφενός να συνιστά στο ΑΣΕΠ να περιορίζεται την διαδικτυακή δημοσίευση μόνο στα ονόματα διοριστέων,
- αφετέρου η ίδια να επιφυλάσσει στον εαυτό της την δυνατότητα να δημοσιεύει διαδικτυακά και ονόματα υποψηφιών.

To νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο

 Το νομοσχέδιο προβλέποντας στο άρθρο 3 ότι ο γάμος επιτρέπεται για άτομα διαφορετικού ή ίδιου φύλου, αυτοδικαίως επεκτείνει στα ζευγάρια το...