Παρασκευή, Μαρτίου 13, 2009

Stop στις Διακρίσεις: Αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη περί ομοφοβίας στην ΛυρικήΈνωση κατά των Διακρίσεων Λόγω Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλλου


Stop στις Διακρίσεις


Αστική μή Κερδοσκοπική Εταιρεία 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Κατάθεση Αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη για τα Γεγονότα στην Παράσταση «Ρούσαλκα» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής».  
 

Η Ένωση κατά των Διακρίσεων Λόγω Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία) κατέθεσε την Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2009, αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη σχετικά με ομοφοβικές πράξεις, δηλώσεις και παραλήψεις της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.) και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Ε.Λ.Σ.) που οδήγησαν στην παρεμπόδιση της ελευθερίας της έκφρασης στην παράσταση «Ρούσαλκα» που ανεβαίνει στην Λυρική.   

Με τις ενέργειες της, η Ο.Λ.Σ., αυτοτελής δημόσια υπηρεσία εποπτευόμενη από το ΥΠ.ΠΟ, φέρεται ότι πέτυχε την αφαίρεση της σκηνής ενός φιλιού δύο ανδρών, θίγοντας την ακεραιότητα της σκηνικής δημιουργίας και αποκλείοντας τους θεατές από το να κοινωνήσουν στην πληρότητά της την παράσταση. Πρόκειται δηλαδή για επιβολή λογοκρισίας με κίνητρο την αποτροπή της παρουσίασης ενός ήρωα ως ομοφυλόφιλου.  

Από την πλευρά της, η Ε.Λ.Σ., κρατικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενου από το ΥΠ.ΠΟ, δεν κατάφερε να αποτρέψει τον ακρωτηριασμό της παράστασης, διασφαλίζοντας περιβάλλον ελεύθερης δημιουργίας. Αντίθετα, ανέχθηκε την διανομή του παραπάνω κειμένου, δεν καταδίκασε ρητώς τις ομοφοβικές δηλώσεις του προέδρου του Δ.Σ. της Ορχήστρας και δεν φρόντισε στη συνέχεια να αποκατασταθεί η ακεραιότητά του έργου, καλώντας τους συντελεστές να δείξουν ανοχή στην σκηνοθετική επιλογή.

Στην αναφορά γίνεται μνεία και στα γεγονότα που ακολούθησαν το περασμένο Σάββατο εντός της Λυρικής Σκηνής.

Η Ένωση ζητά από τον Συνήγορο να διαμεσολαβήσει ώστε να εξεταστούν αρμοδίως οι ευθύνες και να παρασχεθούν οι σχετικές εξηγήσεις εκ μέρους της O.Λ.Σ. και της Ε.Λ.Σ. που είχαν ως αποτέλεσμα την επιβολή λογοκρισίας με αποκλειστικό κριτήριο την αποτροπή της παρουσίασης ενός ήρωα ως ομοφυλόφιλου. 
 
 

Blog

Ομάδα στο facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια:

3.000 ευρώ αποζημίωση για 4,5 χρόνια καθυστέρηση εκδίκασης ποινικής υπόθεσης

  Το γραφείο μας εκπροσώπησε διεμφυλικό πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση δίκαιης ικανοποίησης λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, καθώ...