Σάββατο, Μαρτίου 07, 2009

Ομοφοβία κατά Ελευθερίας της Τέχνης: η Ορχήστρα της Λυρικης καταγγέλλει φιλί ανδρών

Σηκώθηκαν τα κολοκυθάκια να δείρουν τον μανάβη.

Η Ορχήστρα της Λυρικής Σκηνής εναντιώθηκε στην προσθήκη ενός φιλιού μεταξύ ανδρών στην παρουσίαση του έργου "Ρουσάλκα" (συμπαραγωγή με την Όπερα της Νίκαιας). Καταγγέλλεται ότι άσκησαν πιέσεις στον πρωταγωνιστή να μη δώσει το φιλί, απειλώντας ότι αν το κάνει δεν θα παίξουν και κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας μοίρασαν φυλλάδια στα οποία αναφερόταν ότι η σκηνοθέτις μετέτρεψε ένα παραμύθι σε έκφυλο ομοφυλοφιλικό έργο. (Πηγές: 10% και indy)

Σύμφωνα με δημοσίευμα (ΒΗΜΑ) το εν λόγω φυλλάδιο που μοιραζόταν στο κοινό ανέφερε: "Οπως θα διαπιστώσετε παρακολουθώντας την παράσταση η συγκεκριμένη σκηνοθετική απόδοση εκτός του ότι αλλοιώνει το λιμπρέτο προσδίδει στον κεντρικό ήρωα του έργου ομοφυλοφιλικές τάσεις με ακραίες σκηνές, κάτι για το οποίο διαμαρτυρηθήκαμε εγγράφως στη Διοίκηση της Ε.Λ.Σ.».


Οι δημόσιοι υπάλληλοι της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής, τους μισθούς των οποίων όλοι πληρώνουμε από την τσέπη μας μέσω της φορολογίας, θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι οφείλουν να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και "να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη κι αποτελεσματική άσκησή τους", όπως και όλα τα κρατικά όργανα (άρθρο 25 παρ. 1 Συντάμγατος).

Όφειλαν να γνωρίζουν ότι η Ελευθερία της Τέχνης κατοχυρώνεται από το άρθρο 16 του Συντάγματος και ότι σύμφωνα με το άρθρο αυτό "η ανάπτυξη και η προαγωγή" της ελευθερίας της τέχνης "αποτελεί υποχρέωση του Κράτους". 

Όφειλαν να γνωρίζουν ότι ως δημόσιοι υπάλληλοι, είναι "εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό" (άρθρο 103 παρ. 1 Συντάγματος), ο οποίος περιλαμβάνει όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. 

Όφειλαν να γνωρίζουν ότι αντίστοιχες υστερικές ανθρωποφοβικές ανοησίες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (για το φιλί μεταξύ δύο ανδρών που προβλήθηκε από τηλεοπτικό σταθμό με αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ) καταδικάστηκαν με μια απόφαση - καταπέλτη του Συμβουλίου της Επικρατείας (αρ. 3490/2006), σύμφωνα με την οποία:

"αυτή καθ´ εαυτήν η παρουσίαση σκηνής, με την οποία εκφράζεται απλώς και η ομοφυλόφιλη ερωτική επιθυμία, με ένα φιλί και χωρίς να υπάρχουν σκηνές πορνογραφικού περιεχομένου ή βωμολοχίες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι προσδίδει στην επίμαχη τηλεοπτική ταινία την, απαγορευμένη από το Σύνταγμα, χαμηλή και υποβαθμισμένη ποιοτική στάθμη, που την καθιστά επίμεπτη. Με την παράσταση στην επίμαχη ενδιάμεση σκηνή της εκφράσεως ομοφυλόφιλης ερωτικής επιθυμίας, γίνεται παρουσίαση μίας υπαρκτής κοινωνικής πραγματικότητας, η οποία σχετίζεται με μία κοινωνική ομάδα, μεταξύ των πολλών, οι οποίες συνθέτουν μία ανοικτή και σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία, οι ερωτικές επιλογές της οποίας, όχι μόνο δεν αποδοκιμάζονται από την συνταγματική τάξη της χώρας, αλλά τουναντίον επιβάλλεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 (σεβασμός και προστασία της αξίας του ανθρώπου) και 5 παρ. 1 (προστασία της προσωπικής ελευθερίας), ως εκδήλωση ελεύθερης επιλογής των αποτελούντων αυτή, να γίνονται απολύτως σεβαστές και μπορούν να εκφράζονται στα έργα τέχνης, όπως εξ άλλου οι ερωτικές επιλογές και ευαισθησίες και των υπολοίπων ομάδων του πληθυσμού της χώρας."

Όφειλαν να γνωρίζουν ότι η Eλλάδα, μαζί με δεκάδες άλλες χώρες υπέβαλε στις 18.12.2008 μία Δήλωση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε., σύμφωνα με την οποία:

[...]

3. Επιβεβαιώνουμε την αρχή της απαγόρευσης των αθέμιτων διακρίσεων, η οποία προϋποθέτει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα εφαρμόζονται με βάση την ισότητα σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα του φύλου.

4. Ανησυχούμε σοβαρά για τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τις θεμελιώδεις ελευθερίες που οφείλονται στον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτοτητα φύλου.

5. Ενοχλούμαστε επίσης από την βία, την παρενόχληση, την αθέμιτη διάκριση, τον αποκλεισμό, τον στιγματισμό και την προκατάληψη που στρέφονται κατά προσώπων σε όλες τις χώρες του κόσμου και οφείλονται στον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου, καθώς αυτές οι πρακτικές απειλούν την ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια όσων υφίστανται αυτές τις επιθέσεις. 

6. Καταδικάζουμε τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων που βασίζονται στον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου, οπουδήποτε κι αν εμφανίζονται, ιδαιτέρως την χρήση της θανατικής ποινής γι' αυτό το λόγο, τις χωρίς δίκη, συνοπτικές ή αυθαίρετες  εκτελέσεις, την πρακτική των βασανιστηρίων και κάθε άλλη μοχθηρή, απάνθρωπη κι εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία, την αυθαίρετη σύλληψη ή κράτηση και τον αποκλεισμό από τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην υγεία. 

[...]

12. Απαιτούμε από τα Κράτη να διασφαλίσουν ότι οι παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων που βασίζονται στον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου διερευνούνται και οι δράστες που θεωρούνται υπεύθυνοι οδηγούνται στην Δικαιοσύνη.

Όφειλαν να γνωρίζουν ότι στο χώρο της εργασίας των ηθοποιών και της σκηνοθέτιδος που φέρεται ότι απειλήθηκαν να μην παρουσιάσουν στο κοινό την σκηνή φιλιού ανάμεσα σε δύο άνδρες, εφαρμόζεται ο Ν.3304/2005 σύμφωνα με τον οποίο: 

"Προκειμένου για διακρίσεις λόγω [...] γενετήσιου προσανατολισμού, στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης [...] συντρέχει άμεση διάκριση, όταν για έναν από τους λόγους αυτούς ένα πρόσωπο υφίσταται μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν της οποίας τυγχάνει, έτυχε ή θα ετύγχανε άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση" (άρθρο 7)

"Όποιος παραβιάζει την κατά τον παρόντα νόμο απαγόρευση της διακριτικής μεταχείρισης για λόγους [...] γενετήσιου προσανατολισμού, κατά τη συναλλατική διάθεση αγαθών ή προσφορά υπηρεσιών στο κοινό τιμωρείται με φυλάκιση έξι (6) μηνών μέχρι τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή χιλίων (1.000) έως πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ." (άρθρο 16)

΄Οφειλαν  να γνωρίζουν σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 3 του Ποινικού Κώδικα, η τέλεση ενός αδικήματος (όπως αυτό του άρθρου 16) από "μίσος λόγω διαφορετικού γενετήσιου προσανατολισμού κατά του παθόντος συνιστά επιβαρυντική περίσταση".

Πρέπει να τοποθετηθούν άμεσα οι φορείς (ο Υπουργός Πολιτισμού, ο Συνήγορος του Πολίτη, η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τα συνδικαλιστικά σωματεία και οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον χώρο): τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα είναι απλώς ωραία λόγια, ή τηρούνται στην πράξη;

Απόψε οργανώνεται διαδήλωση διαμαρτυρίας στην Λυρική σκηνή, ώρα 19.30.

Σχετική ανακοίνωση έχει εκδώσει η "Σύνθεση" και μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

UPDATE: ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΤΗΡΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ (στο 10% , σήμερα)

Σε δήλωσή της το Σάββατο προς το 10%, η Διοίκηση αναφέρει: «Η διαμαρτυρία που εκφράστηκε σε σχέση με τη σκηνοθετική επιλογή αποτελεί άποψη του συνδικαλιστικού οργάνου της ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής. Όχι της Λυρικής Σκηνής. Η θέση της Λυρικής Σκηνής είναι ολοκάθαρη και αυταπόδεικτη μέσα από την επιλογή της συγκεκριμένης παραγωγής».

Σε ερώτηση του 10% σχετικά με τις εκβιαστικές πιέσεις που, όπως έχει καταγγελθεί, ασκήθηκαν προκειμένου να απαλειφθεί η επίμαχη σκηνή του φιλιού μεταξύ ανδρών από την παράσταση, η Λυρική Σκηνή απαντά γενικώς και αορίστως ότι οι σχέσεις της Λυρικής με τη σκηνοθέτιδα και όλους τους συντελεστές της παράστασης είναι άριστες.

Σε ερώτηση αν και πώς η Λυρική είναι σε θέση να διασφαλίσει ένα περιβάλλον απρόσκοπτης καλλιτεχνικής δημιουργίας κατά τη διάρκεια των προβών και να διασφαλίσει την αρτιότητα του καλλιτεχνικού έργου, δεδομένου ότι η επίμαχη σκηνή τελικά απαλείφθηκε από την πρεμιέρα, η διοίκηση πετάει το μπαλάκι στη σκηνοθέτιδα, λέγοντας ότι η απάλειψη της σκηνής αποτελεί δική της απόφαση και δεν έγινε με παρέμβαση του οργανισμού. Παραβλέπει όμως έτσι ότι η συγκεκριμένη «σκηνοθετική επιλογή» έγινε ύστερα από πολυήμερες πιέσεις από μουσικούς της Λυρικής.

Τέλος, μολονότι η Λυρική, που μάλιστα αποτελεί μία από τις τρεις κρατικές σκηνές της χώρας, διαχωρίζει τη θέση της, δεν φτάνει στο σημείο να καταδικάσει ρητώς και απερίφραστα την ομοφοβικής έμπνευσης στάση των μουσικών της.10 σχόλια:

Αθήναιος είπε...

Θεωρώ προβληματικό το σχολιασμό ενός κειμένου που δεν έχουμε διαβάσει και ακόμη πιο προβληματική τη φρασεολογία που χρησιμοποιείς. Στο λυρικό θέατρο, η ορχήστρα δεν είναι τα κολοκυθάκια που σηκώθηκαν να χτυπήσουν τον μανάβη. Αυτό το ρόλο τον έχει μάλλον ο σκηνοθέτης αλλά αυτή η συζήτηση δεν είναι της παρούσης.
Το ότι οι μουσικοί πληρώνονται από το δημόσιο αυτό δεν τους αφαιρεί το δικαίωμα να έχουν τις απόψεις τους και να αναζητούν τρόπους να τις επιβάλλουν.

Δεν χρειάζεται, ίσως, να πω ότι διαφωνώ με τους μουσικούς αλλά θα ήθελα να είχα διαβάσει το κείμενο που λεγεται πως μοίρασαν.

e-Lawyer είπε...

Εμένα μου αρκεί το απόσπασμα του κειμένου που δημοσιεύει το ΒΗΜΑ (και το έχω παραθέσει παραπανω), ότι δηλ. διαμαρτυρήθηκαν "στην Διοίκηση" επειδή ένας ήρωας παρουσιάστηκε ως ομοφυλόφιλος. Και επειδή προφανώς η "Διοίκηση" δεν τους ικανοποίησε (για να έχουμε άλλα) προσέφυγαν στο straight κοινό της Λυρικής για να το καταγγείλουν ως περιστατικό. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο το εν λόγω κείμενο - είναι κι άλλα.

Στο λυρικό θέατρο, η ορχήστρα δεν έχει καμία δουλειά να επιβάλλει τις απόψεις της για τα σκηνικά, τα κοστούμια και τις χειρονομίες των πρωταγωνιστών. Έχει λόγο μόνο στο μουσικό μέρος.

Το ότι οι μουσικοί πληρώνονται από το δημόσιο σημαίνει ότι κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους έχουν υποχρέωση σεβασμού όλων των πολιτών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, διότι κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους ασκούν αρμοδιότητες.

Αν θέλουν να γίνουν κριτικοί λυρικού θεάτρου κανείς δεν τους εμπόδισε. Αλλά ας το κάνουν στην ελεύθερη αγορά, όχι καταχρώμενοι τις αρμοδιότητες που τους ανέθεσε το Κράτος. Και τα ίδια έλεγα για τους καταληψίες της Λυρικής προ μηνός.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το κείμενο. Η σκηνοθέτις καταγγέλλει απειλές για τον πρωταγωνιστή, οι ίδιοι οι μουσικοί λένε ότι κατήγγειλαν στην Διοίκηση ότι ο ήρωας παρουσιάζεται ως ομοφυλόφιλος και άλλες ωραίες υστερικές αντιδράσεις.

Κανονικότατα κολοκυθάκια.

Αθήναιος είπε...

Σόρρυ αλλά αυτά που λες για το ρόλο της ορχήστρας δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η ορχήστρα άνευ της οποίας δεν υπάρχει έργο είναι ο θεματοφύλακας της μουσικής/καλλιτεχνικής αλήθειας του έργου και οχι τηρητής της πολιτικής ορθότητας είτε πληρώνεται από το δημόσιο, είτε από σένα κι από μένα. Επιμένω. Δεν ξέρουμε τί γράφει το κείμενο.

Είναι αναγκαίο να έχεις διαβάσει ένα κείμενο προτού το σχολιάσεις πολλώ μάλλον δε ΝΟΜΙΚΑ και να μην αρκείσαι σε δυο αράδες μιας εφημερίδας.

e-Lawyer είπε...

Δεν σχολιάζω το κείμενο αλλά τη συνολική συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων.

Οι οποίοι δεν έχουν καμία δουλειά να υποκαταστήσουν σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή.

Σε λίγο θα ανέβουν και οι ταξιθέτριες πάνω στην σκηνή να μας πουν ότι διαφωνούν με τον συγγραφέα του τάδε έργου.

Χα!

Αθήναιος είπε...

Με σοκάρει η στάση σου. Δεν ξέρω γιατί θεωρείς τον εαυτό σου αρμοδιότερο να έχει καλλιτεχνική άποψη από μια ταξιθέτρια ενώ λίγο πιο πάνω κατέκρινες την αντιδημοκρατική συμπεριφορά των μουσικών μέσα σένα φορέα που εποπτεύεται από το δημόσιο.

Δεν μου αρέσει αυτή η συζήτηση γιατί αναπαράγεις τη βιαιότητα της γκαίϋ αισθητικής και της ασφυκτικής πολιτικής ορθότητας που τη συνοδεύει και μου την τρίβεις στα μούτρα. Σταματάω εδώ επισημαίνοντας την έλλειψη σοβαρότητας ενός νομικού σχολιασμού απουσία του κειμενου που τον προκάλεσε.

e-Lawyer είπε...

Αυτή η βία που οδηγεί σε αφαίρεση σκηνών από έργα, είναι η ίδια η ουσία της Λογοκρισίας, Αθήναιε.

Είναι ακριβώς η περίπτωση παραβίασης της ελευθερίας της έκφρασης που πρέπει να τυγχάνει ομόφωνης και καθολικής αποδοκιμασίας από κάθε δημοκρατικό πολίτη.

Gender Terrorist είπε...

Στην τελική, η ομοφοβική βία ήταν ξεκάθαρη εχτές, όταν το (latent homosexual) alpha male της ορχήστρας μας απαγόρεψε να κρατάμε το rainbow flag, και όταν αρνηθήκαμε την έσπασε και χτύπησε τον Θέμη που δεν του την έδινε.

Και ο τύπος που μου ούρλιαζε 'καριόλα' και 'θα σε γαμήσω' όσο του έλεγα χαμογελαστά ότι μόνο ένα κείμενο θέλουμε να διαβάσουμε. Και όσοι γιουχάιζαν την παρέμβαση..

Εντάξει να έχουμε τις άμυνές μας και να μη δεχόμαστε αναπόδεικτα ό,τι να'ναι. Από κει και πέρα όμως όχι μόνο οι πράξεις αλλά και οι προθέσεις και το σκεπτικό πίσω από αυτές φωνάζουν "έχω πρόβλημα με τους πούστηδες".

Marina είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
ds είπε...

Το κείμενο υπάρχει εδώ.

Η ορχήστρα δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα να παρεμβαίνει. Μόνο στην Ελλάδα μπορούσε να συμβεί αυτό.

Ε-lawyer,αναφέρεις: "Όποιος παραβιάζει την κατά τον παρόντα νόμο απαγόρευση της διακριτικής μεταχείρισης για λόγους [...] γενετήσιου προσανατολισμού, κατά τη συναλλατική διάθεση αγαθών ή προσφορά υπηρεσιών στο κοινό τιμωρείται με φυλάκιση έξι (6) μηνών μέχρι τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή χιλίων (1.000) έως πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ." (άρθρο 16)

Δηλ, αν κάποιος κάνει αγωγή στην ορχήστρα, μπορεί να ισχύσει μία από τις παραπάνω ποινές;

e-Lawyer είπε...

Ναι αν το κάνει κάποιος από τους εργαζόμενους στην παράσταση.

Γυναικοκτονία: ένας νομικός όρος

  Γυναικοκτονία: ο όρος που ενοχλεί αφόρητα τα άτομα που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν πως η εγκληματολογία και η νομική είναι υποχρεωμένες ν...