Τετάρτη, Οκτωβρίου 08, 2008

Συνήγορος του Πολίτη: Εξάμηνη θητεία όταν ο ένας γονέας είναι ανίκανος και ο άλλος έχει πεθάνει


Ο στρατολογικός νόμος (άρθρο 7, παρ. 1α, περ.2 του ν.3421/2005) προβλέπει δυνατότητα μειωμένης στρατιωτικής υποχρέωσης (εξάμηνη διάρκεια) για τον μόνο ή τον μεγαλύτερο γιό του οποίου "και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία ή έχουν πεθάνει"Η διατύπωση της ως άνω διάταξης ωστόσο, σύμφωνα με την άποψη των αρμόδιων στρατολογικών αρχών, δεν αρκεί για την εφαρμογή της διάταξης αυτής στο συνδυαστικό ενδεχόμενο, ο ένας γονέας του υπόχρεου να έχει πεθάνει και ο άλλος να είναι ανίκανος για εργασία, παρά μόνον εάν και οι δύο γονείς έχουν πεθάνει ή και οι δύο είναι ανίκανοι για εργασία.


Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Συνηγόρου του Πολίτη, ύστερα από αρκετές προσφυγές ανθρώπων που αντιμετώπιζαν αυτήν την παράλογη ερμηνεία του νόμου από τις στρατολογικές αρχές, αλλά και ύστερα από δικαίωση οπλίτη από το Συμβούλιο της Επικρατείας, εκδόθηκε εγκύκλιος της Διεύθυνσης Στρατολογικού γραφείου για την ορθή εφαρμογή του νόμου.


Ο Συνήγορος υπογραμμίζει στην σημερινή του ανακοίνωση ότι δεν ενημερώθηκε από τη Διεύθυνση για την εξέλιξη αυτή και αναρωτιέται "Πόση ταλαιπωρία και κόπος θα είχε αποφευχθεί εάν η κοινή λογική είχε πρυτανεύσει νωρίτερα;"


Πολλά προβλήματα σχετικά με την κακοδιοίκηση στο στρατό θα είχαν αποφευχθεί επίσης εάν οργανώνονταν επισκέψεις του Συνηγόρου του Πολίτη για ενημέρωση των στρατευμένων ως προς τα δικαιώματά τους. Καλό θα ήταν επίσης ο Συνήγορος να αποκτήσει έναν τετραψήφιο τηλεφωνικό αριθμό για υποβολή προφορικών αναφορών από τους στρατευμένους. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...