Πέμπτη, Οκτωβρίου 23, 2008

Πνευματική ιδιοκτησία: έργα συνεργασίας, συλλογικά και σύνθετα

Άρθρο 7 ν.2121/1993 : Έργα συνεργασίας, συλλογικά και σύνθετα

1. Έργα συνεργασίας θεωρούνται όσα έχουν δημιουργηθεί με την άμεση σύμπραξη δύο ή περισσοτέρων δημιουργών. Οι δημιουργοί ενός έργου, που είναι προϊόν συνεργασίας, είναι οι αρχικοί συνδικαιούχοι του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος επί του έργου. Αν δεν συμφωνήθηκε αλλιώς, το δικαίωμα ανήκει κατά ίσα μέρη στους συνδημιουργούς.

2. Συλλογικά έργα θεωρούνται όσα έχουν δημιουργηθεί με τις αυτοτελείς συμβολές περισσοτέρων δημιουργών κάτω από την πνευματική διεύθυνση και το συντονισμό ενός φυσικού προσώπου. Το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι ο αρχικός δικαιούχος του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος επί του συλλογικού έργου. Οι δημιουργοί των επιμέρους συμβολών είναι αρχικοί δικαιούχοι του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος επί των συμβολών τους, εφόσον αυτές είναι δεκτικές χωριστής εκμετάλλευσης.

3. Όταν ένα έργο είναι σύνθετο, απαρτιζόμενο από τμήματα που έχουν δημιουργηθεί χωριστά, οι δημιουργοί των τμημάτων επί του συνθέτου έργου και αποκλειστικοί αρχικοί δικαιούχοι των δικαιωμάτων του τμήματος, που δημιούργησε ο καθένας εφόσον αυτό είναι δεκτικό χωριστής εκμετάλλευσης.


_______________

Έργα συνεργασίας

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει λ.χ. ένα βιβλίο που έχουν γράψει δύο συγγραφείς.Από τη διατύπωση προκύπτει ότι οι συνεργάτες-δημιουργοί μπορούν να οριοθετήσουν με μεταξύ τους συμφωνία τα δικαιώματα κάθε μέρους στο έργο. 

Συλλογικά έργα

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν έργα που δεν έχουν δημιουργηθεί υποχρεωτικά με την "άμεση σύμπραξη" των δημιουργών, αλλά με αυτοτελείς συμβολές καθενός τους. Όταν υπάρχει πνευματικός συντονισμός από ένα άτομο, αυτός θεωρείται ο αρχικός δικαιούχος επί του συλλογικού έργου -ως συνόλου- με την επιφύλαξη των επιμέρους δικαιωμάτων κάθε ατόμου που έχει πάρει μέρος στο έργο, "εφόσον αυτές είναι δεκτικές χωριστής εκμετάλλευσης". Σε αυτό το σημείο ο νόμος εισάγει ένα οικονομικό-αξιακό στοιχείο: το δικαίωμα επί των ατομικών συμβολών διατηρείται βάσει του κριτηρίου της μεμονωμένης εκμετάλλευσης. 


Σύνθετο έργο

Aκόμα πιο αφαιρετική διαδικασία: δεν έχουμε "άμεση σύμπραξη", δεν έχουμε "πνευματικό συντονισμό".  Έχουμε τμήματα που έχουν δημιουργηθεί χωριστά: για παράδειγμα μπορεί κάποιος να έχει αναλάβει να υποτιτλίσει το πρώτο μισό μιας ταινίας και κάποιος άλλος το υπόλοιπο μισό. Δεν έχουμε "άμεση σύμπραξη" ούτε "πνευματικό συντονισμό". Έχουμε όμως σύνθετο έργο.

Προσοχή: άλλο "σύνθετο έργο" κι άλλο "παράγωγο έργο", κατά την έννοια του άρθρου 2.

1 σχόλιο:

B είπε...

Αγαπητέ e-lawyer,το ιστολόγιό σου είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και χαίρομαι που το εντόπισα καθώς έχω μια απορία σχετικά με τα συλλογικά έργα. Στην περίπτωση που ένας μπλογκερ συνθέσει τις αναρτήσεις αναγνωστών του προκειμένου να φτιάξει ένα μυθιστόρημα ποιος θεωρείται ότι έχει τα πνευματικά δικαιώματα του τελικού έργου? Θα μπορεί ο μπλόγκερ να το εκδώσει σαν βιβλίο? Καλύπτεται νομικά αν υπάρχουν όροι χρήσης στο μπλογκ που ρητά αναφέρουν ότι οι αναγνώστες/σχολιαστές δεν έχουν δικαιώματα επί των "συνεισφορών" τους;
Σε ευχαριστώ.

ΕΔΔΑ για ομοφοβικά Αμβρόσιου

  Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου απέρριψε σήμερα την προσφυγή του π. Μητροπολίτη Αμβρόσιου - Αθανάσιου Λενή εναντίον τ...