Παρασκευή, Οκτωβρίου 17, 2008

Σύμφωνο Συμβίωσης: να υποβληθεί ένσταση αντισυνταγματικότητας στην Ολομέλεια της Βουλής

Από τις μέχρι τώρα συζητήσεις, η Κυβέρνηση δεν έχει παράσχει απολύτως καμία απάντηση στις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που υποβάλλονται για τον παγκόσμιας πρωτοτυπίας αποκλεισμό των ομόφυλων ζευγαριών από το νομοσχέδιο. Θα γίνουμε παγκόσμιοι πρωταθλητές ρατσισμού και ξενοφοβίας, επειδή έτσι θέλει ο κύριος Χατζηγάκης;

Πρέπει, όμως να δοθεί επιτέλους μια απάντηση: για ποιο λόγο ο υπουργός θεωρεί ότι το νομοσχέδιο του είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα; Αν θεωρεί ότι δεν είναι, για ποιο λόγο εμμένει στις αντισυνταγματικές διατάξεις του;

Ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπει τη σχετική διαδικασία, την οποία μπορεί να κινήσει ακόμα και ένας Βουλευτής:

KEΦAΛAIO Β´ : - TAKTIKH NOMOΘETIKH ΔIAΔIKAΣIA

  Γ) ΣYZHTHΣH KAI ΨHΦIΣH KATAPXHN

    'Αρθρo 100: - Zητήματα αντισυνταγματικότητας

1. O Πρόεδρoς της Boυλής και κάθε Boυλευτής ή μέλoς της Kυβέρνησης μπoρεί να ζητήσει, στo στάδιo της καταρχήν συζήτησης, να απoφανθεί η Boυλή αναφoρικά με συγκεκριμένες αντιρρήσεις πoυ πρoβάλλει για τη συνταγματικότητα νομοσχεδίoυ ή πρότασης νόμoυ.

2. Στη συζήτηση της πρότασης της πρoηγoύμενης παραγράφoυ μετέχoυν ένας απ’ αυτoύς πoυ τη διατύπωσαν, ένας από τoυς αντιλέγoντες, oι Πρόεδρoι των Koινoβoυλευτικών Oμάδων και oι αρμόδιoι Yπoυργoί, καθένας για πέντε (5) λεπτά της ώρας. H σχετική απόφαση λαμβάνεται απoκλειστικά με ανάταση ή έγερση.

Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ΠΟΙΟΣ θα υποβάλλει την ένσταση της συνταγματικότητας, αλλά, κυρίως ποιες θα είναι οι συγκεκριμένες απαντήσεις του αρμόδιου υπουργού για το θέμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΔΔΑ για ομοφοβικά Αμβρόσιου

  Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου απέρριψε σήμερα την προσφυγή του π. Μητροπολίτη Αμβρόσιου - Αθανάσιου Λενή εναντίον τ...