Τετάρτη, Οκτωβρίου 01, 2008

Αρχή Προστασίας Δεδομένων: ανάρτηση Έκθεσης 2007 στην ιστοσελίδα


Στην ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ βρίσκεται από χτες αναρτημένη η ετήσια έκθεση για το έτος 2007.  
Μπορείτε να την κατεβάσετε πιέζοντας εδώ

Πληροφορίες για την συνέντευξη τύπου του Προέδρου κατά την παρουσίασή της, μπορείτε να βρείτε εδώ

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το κυριότερο από τα προβλήματα που αναφέρει η ίδια η Αρχή είναι ότι δεν μπορεί να συγκρατήσει το επιστημονικό προσωπικό της, το οποίο παραιτείται διαρκώς (βλ. σελ. 22). Το πρόβλημα οφείλεται κυρίως σε ατυχείς ρυθμίσεις του Ν.2472 για τους "ελεγκτές" της Αρχής, θέσεις αντιστοιχες μεν με τους "επιστημονικούς συνεργάτες" του Συνηγόρου του Πολίτη, αλλά με πολύ χειρότερα μισθολογικά στοιχεία, τετραπλάσιο φόρτο εργασίας και χωρίς καμία προοπτική βαθμολογικής εξέλιξης. 

Η Ετήσια Έκθεση περιλαμβάνει όλες τις γενικού ενδιαφέροντος αποφάσεις της Αρχής κατά το 2007. Η υποβολή της στην Βουλή αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο οποίος ασκείται στην ανεξάρτητη αρχή. Η δημοσιοποίηση της στο διαδίκτυο αποτελεί εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας και λογοδοσίας, αλλά και συμμόρφωση της Αρχής στις διατάξεις της Οδηγίας 2003/98 και του Ν.3448/2006 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα.

Ετήσιες εκθέσεις θα έπρεπε να δημοσιοποιούνται στις ιστοσελίδες όχι μόνο των ανεξάρτητων αρχών, αλλά και κάθε φορέα του δημοσίου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...