Πέμπτη, Οκτωβρίου 30, 2008

Αμφισβητήσιμη απόφαση Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο

Το ΙΚΑ υπέβαλε ερώτημα στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την πρόσβαση ορισμένων βουλευτών στα αρχεία του, κατά το πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σημειωτέον ότι η πρόσβαση αφορούσε προσωπικά δεδομένα 330 πολιτών. 

 Σύμφωνα με την απόφαση 48/2008 , η Αρχή "αποφαίνεται ότι το ΙΚΑ δεν κωλύεται από το Ν. 2472/1997 να χορηγήσει στους ασκούντες τον κοινοβουλευτικό έλεγχο βουλευτές, αφού προηγουμένως ενημερώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο, ακόμη και με ανακοίνωση στον τύπο, τα υποκείμενα των δεδομένων, τις 330 ατομικές αποφάσεις του Διοικητή του Ιδρύματος με αντικείμενο τη σύναψη της σύμβασης έργου με το ΙΚΑ, στις οποίες περιέχονται τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις κατοικίας των 330 φυσικών προσώπων που επελέγησαν, καθώς και το σύνολο των αιτήσεων που υπεβλήθησαν για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με το Ίδρυμα, μαζί με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν." 

Με "κάθε πρόσφορο τρόπο";

"Ακόμα και με ανακοίνωση στον τύπο";

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του  ν.2472/1997 "Η ενημέρωση, εφόσον αφορά μεγάλο αριθμό υποκειμένων μπορεί να γίνει και δια του τύπου. Στην περίπτωση αυτή τις λεπτομέρειες καθορίζει η Αρχή."

Η Αρχή καθόρισε τις λεπτομέρειες με την Απόφαση 408/1998, σύμφωνα με την οποία "μεγάλος αριθμός υποκειμένων" σημαίνει πάνω από 1.000 άτομα, σε δύο εφημερίδες κλπ. Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η απόφαση 408/1998 αφορά μόνο την ειδική περίπτωση της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 24, αλλα το πλαφόν των 1.000 ατόμων που τότε όριζε η Απόφαση θα πρέπει να θεωρηθει οριζόντια βάση για την έννοια του "μεγάλου αριθμού υποκειμένων". Τριακόσια τριάντα άτομα μπορούν -και πρέπει, θεωρώ- να ενημερωθούν ατομικώς και ειδικώς, όπως επιβάλλει ο Ν.2472/1997. 

Δικαιοπολιτικά επίσης, αν πρέπει το ΙΚΑ και κάθε δημόσιος φορέας να κάνει "ενημερώσεις δια του τύπου" πριν στείλει τα στοιχεία στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ζήτω η κρατική διαφήμηση στα μ.μ.ε. Πάλι πεταμένα λεφτά. Ενώ με τις ατομικές επιστολές έχεις τα  ούτως ή άλλως δεδομένα λειτουργικά έξοδα-ταχυδρομικές ατέλειες του δημοσίου και ασφαλή λύση ενημέρωσης. 

Μια ατυχής απόφαση της Αρχής. Αν ήμουν στους 330 θα έκανα αίτηση ακύρωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...