Πέμπτη, Οκτωβρίου 09, 2008

Σύμφωνο Συμβίωσης: κατατέθηκε στη Βουλή το αντίθετο στο ευρωπαϊκό δίκαιο νομοσχέδιο

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη θέσπιση του Συμφώνου Ελεύθερης Συμβίωσης. 

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 1 του νομοσχεδίου, αποκλείονται τα ομόφυλα  ζευγάρια από τη θέσπισή του. 

Σύμφωνα με γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο συγκεκριμένος αποκλεισμός παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς είναι αντίθετο στο άρθρο 8 (σεβασμός ιδιωτικής και οικογενειανής ζωής) σε συνδυασμό με το άρθρο 14 (απαγόρευση αθέμιτων διακρίσεων) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Aυτό σημαίνει καταδίκη της χώρας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ύστερα από προσφυγή θιγόμενων.

Επιπλέον, σύμφωνα με δήλωση του ευρωπαίου Επίτροπου κ. Barrot, η Ελλάδα, μη αναγνωρίζοντας τις σχέσεις ανάμεσα σε ομόφυλα πρόσωπα, δημιουργεί νομικά προβλήματα στην άσκηση της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής πολιτών της ΕΕ και μελών των οικογενειών τους σε κράτη μέλη άλλα από τα κράτη της ιθαγένειάς τους, όπως προβλέπονται από την Οδηγία 2004/38. Η ΕΕ δεν επιβάλλει μεν την αναγνώριση του θεσμού της ελεύθερης συμβίωσης. Όπως αναφέρει όμως το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση Maruko την 1η Απριλίου 2008 τα κράτη μέλη δεν πρέπει να παραβιάζουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης όταν ασκούν την αρμοδιότητά τους για θέσπιση  θεσμών οικογενειακού δικαίου:

59 Ασφαλώς, η οικογενειακή κατάσταση και οι παροχές που εξαρτώνται από αυτήν είναι τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και το κοινοτικό δίκαιο δεν θίγει την αρμοδιότητα αυτή. Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι τα κράτη μέλη πρέπει, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, να τηρούν το κοινοτικό δίκαιο, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις περί της αρχής της απαγορεύσεως των διακρίσεων (βλ., κατ’ αναλογία, αποφάσεις της 16ης Μαΐου 2006, C‑372/04, Watts, Συλλογή 2006, σ. I‑4325, σκέψη 92, και της 19ης Απριλίου 2007, C‑444/05, Σταματελάκη, Συλλογή 2007, σ. I‑3185, σκέψη 23).


Ο υπουργός απέσυρε τις άλλες διατάξεις για τις οποίες διαμαρτυρήθηκαν οι γυναικείες οργανώσεις (προσθήκη ονόματος συζύγων και τροπολογίες για την γονική μέριμνα).  Για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, όμως, φαίνεται αποφασισμένος να παραβιάσει το ευρωπαϊκό δίκαιο.

1 σχόλιο:

Unknown είπε...

Ορθότατα! αλλά όχι μόνον για το θέμα του συμφώνου. Το νομοσχέδιο αυτό απαιτεί σφαλιάρες γενικότερα!

To νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο

 Το νομοσχέδιο προβλέποντας στο άρθρο 3 ότι ο γάμος επιτρέπεται για άτομα διαφορετικού ή ίδιου φύλου, αυτοδικαίως επεκτείνει στα ζευγάρια το...