Τετάρτη, Οκτωβρίου 22, 2008

Συνήγορος του Πολίτη προς ΕΕΤΤ: ο όρος euroelections.gr (που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ) δεν περιλαμβάνεται στην εκλογική νομοθεσία


Νεότερη εξέλιξη στην υπόθεση της ΕΕΤΤ, η οποία δεν επέτρεψε στο ΠΑΣΟΚ να χρησιμοποιήσει το όνομα χώρου euroelections.gr, λόγω "προφανούς κακοπιστίας" [βλ. αναλυτικά εδώ].

Ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη με νεότερη επιστολή του προς την ΕΕΤΤ, επισημαίνοντας δύο σημαντικά θέματα:

- η έννοια της "προφανούς κακοπιστίας" δεν έχει  ε ξ ε ι δ ι κ ε υ θ ε ί   κανονιστικά και γι΄αυτό, κατά την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη, "μπορεί να χρησιμοποιείται σε ατομικού επιπέδου αποφάσεις μόνον εφ' όσον αυτές αιτιολογούνται πλήρως και κατά τρόπο που να εξειδικεύει, έστω και κατά περίπτωση, την επίμαχη έννοια". Ειδικά για την περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, ο Συνήγορος αναφέρει ότι "αντιμετωπίζει ταυτολογικά την συνδρομή "προφανούς κακοπιστίας" ως αυταπόδεικτη".

- η λέξη euroelections / ευρωεκλογές αποτελεί, κατά τον Συνήγορο του Πολίτη, "μίαν αμιγώς ανεπίσημη λεκτική σύνθεση", την οποία όμως η ΕΕΤΤ εκλαμβάνει -εσφαλμένα- ως "όρο της εκλογικής νομοθεσίας". 

Ο Συνήγορος, τηρώντας ίσες αποστάσεις ως ανεξάρτητη αρχή, αναφέρει στην επιστολή του ότι "τα ανωτέρω δεν σημαίνουν ότι εισηγείται την αποδοχή της αίτησης", ζητά όμως να δοθούν οι απαντήσεις εκ μέρους της ΕΕΤΤ σχετικά με τα θέματα που έχει εγείρει το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος.

Εν τω μεταξύ, η ΕΕΤΤ σιωπά εντελώς ως προς το θέμα που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ με αυτήν την υπόθεση: Δημόσια διαβούλευση για να εξεταστεί ποια ονόματα χώρου θα πρέπει (αν πρέπει) να παραμένουν στο Δημόσιο και με ποιους όρους

Και φυσικά, ούτε λόγος για τήρηση προθεσμιών και κλήση του ΠΑΣΟΚ σε προηγούμενη ακρόαση.  Πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει και όσα είπαμε εδώ.

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

1. Γιατί έχει τόση σημασία το αν οι "γιουροελέξιονς" είναι νομοθετικός όρος ή "ανεπίσημη λεκτική σύνθεση";
2. Από πότε αλληλοελέγχονται οι ανεξάρτητες αρχές;
3. Το ΠΑΣΟΚ ξέρει ότι έχει προσφύγει στο Συνήγορο του Πολίτη;

e-Lawyer είπε...

1. Αν ήταν νομοθετικός όρος ενδεχομένως θα έπρεπε να ελεγχθεί κατά πόσον η εκχώρησή του προσκρούει στην απαγόρευση εκχώρησης για λόγους δημόσιας τάξης, συμφωνα με τον κανονισμό 2005.
2. Σύμφωνα με το ν.3094/2003 στην αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη εμπίπτουν και οι ανεξάρτητες αρχές.
3. Υπάρχει σχετική έγραφη εντολή εκπροσώπησης του γενικού διευθυντή του Κινήματος προς τον πληρεξούσιο για τις σχετικές ενέργειες.

Ανώνυμος είπε...

@elawyer

Η διατυπωση για τον ν.3094/2003 είναι μαλλον παραπειστική καθώς ο νόμος στο αρ3 παρ. 2 προβλέπει ότι

2. Στην αρμοδιότητα του δεν υπάγονται οι υπουργοί και υφυπουργοί ως προς τις πράξεις που ανάγονται στη διαχείριση της πολιτικής λειτουργίας, τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δικαστικές αρχές, οι στρατιωτικές υπηρεσίες ως προς τα θέματα, που αφορούν την εθνική άμυνα και ασφάλεια, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών για δραστηριότητες που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή στις διεθνείς σχέσεις της Χώρας, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και οι ανεξάρτητες αρχές ως προς την κύρια λειτουργία τους.

Η διατύπωση δλδ προσδιορίζει αρνητικά την αρμοδιότητα του ΣτΠ.

Τεσπα, να υποθέσω ότι ο ΣτΠ έλεγξε (κ' προφανώς αποφάνθηκε) ότι to το όλο θέμα δεν άπτεται της κυριας λςιτουργίας του;

Κ΄επίσης ο ΣτΠ δεν έπρεπε να περιμένει 3 μηνες προτού επιληφθεί της αναφοράς καθώς εκκρεμούσε αίτηση θεραπείας - από την ανάρτησή σου προκύπτει ότι το αργότερο επιλήφθει στις 17 Ιουλίου 08, δλδ πριν την εκπνοή του 3μηνου.

Φιλικά,

e-Lawyer είπε...

Τι θα πει "παραπειστική" διατύπωση; Απλώς η παρ. 2 περιγράφει αρνητικά το πεδίο ελεγχομένων, ενώ η παρ. 1 το περιγράφει θετικά.

Ο Συνήγορος είναι αρμόδιος για όλο το Δημόσιο τομέα εκτός από τις εξαιρέσεις του άρθρου 3 παρ. 2.

"Ανεξάρτητες αρχές" είναι συνταγματική ορολογία (βλ. 101Α Σ. και 3051/2002) και με βάση την πάγια ερμηνεία του Συνηγόρου αφορά τις πέντε συνταγματικά κατοχυρωμένες, όχι τις ρυθμιστικές αρχές που έχουν ιδρυθεί με κοινό νόμο όπως η ΕΕΤΤ. Αυτές τις νομοθετικά κατοχυρωμένες τις ελέγχει ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για "κύρια" ή "μη κύρια" λειτουργία τους. [Επίσης η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ελεγξει με απόφαση του 2004 άλλη ανεξάρτητη αρχή: το ΑΣΕΠ, για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων στο διαδίκτυο].

Περαιτέρω, ο Συνήγορος είναι αρμόδιος για κάθε δυσμενή ατομική διοικητική πράξη. Δεν έχει υποχρέωση να περιμένει πρόσθετη απόφαση επί αίτησης θεραπείας: η αίτηση θεραπείας δεν αναστέλλει την αρμοδιότητα του Συνηγόρου. Επίσης δεν υπάρχει "τρίμηνο": ο ν.2690 αναφέρει ότι η απόφαση επί της αίτησης θεραπείας πρέπει να εκδίδεται σε τριάντα ημέρες. Το τρίμηνο στο οποίο αναφέρεσαι αφορά το γενικό χρονικό διάστημα βάσει του οποίου τεκμαίρεται η σιωπή της διοίκησης. Αλλά για τις αιτήσεις θεραπείας έχουμε το στενότερο των 30 ημερών.

Ο Συνήγορος έχει διακριτική ευχέρεια να υποδείξει στον αναφερόμενο να ασκήσει διοικητικές προσφυγές. Όχι όμως και υποχρέωση.

To νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο

 Το νομοσχέδιο προβλέποντας στο άρθρο 3 ότι ο γάμος επιτρέπεται για άτομα διαφορετικού ή ίδιου φύλου, αυτοδικαίως επεκτείνει στα ζευγάρια το...