Δευτέρα, Οκτωβρίου 13, 2008

Συνήγορος του Πολίτη: Σοβαρά προβλήματα σε μονάδες ψυχικής υγείας για παιδιά και έφηβους


Με δελτίο τύπου της 10.10.2008, ο Συνήγορος του Πολίτη εφιστά την προσοχή όλων μας και κυρίως της πολιτείας σε σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν σε μονάδες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους. 

Με αφορμή την 10η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, ο Συνήγορος του Πολίτη, με την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, εκφράζει τον προβληματισμό του για την κατάσταση και τις ελλείψεις που παρατηρούνται στον χώρο της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Τις σχετικές διαπιστώσεις του ο Συνήγορος τις έχει διαμορφώσει μέσα από τον χειρισμό ατομικών υποθέσεων, από επισκέψεις σε ιδρύματα καθώς και από συζητήσεις με εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων. Ο Συνήγορος έχει επισημάνει και στο παρελθόν -σε Πόρισμα με τίτλο « Δ ομές π ροστασίας και φιλοξενίας παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές » (2005)- τα σοβαρά προβλήματα που έχει διαπιστώσει στον τομέα της παιδικής προστασίας,λόγω της απουσίας εξειδικευμένων δομών για τη φιλοξενία και τη θεραπευτική αντιμετώπιση παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές ή με σοβαρά ψυχο-κοινωνικά προβλήματα τα οποία χρήζουν ειδικής θεραπευτικής παρέμβασης. Ειδικότερα, όπως διαπίστωσε ο Συνήγορος μέσα από τις δραστηριότητές του, μεγάλος αριθμός παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές στερούνται τη δυνατότητα να ενταχθούν σε κατάλληλες θεραπευτικές δομές και παραμένουν σε ακατάλληλες συνθήκες στην οικογένειά τους, ή σε προνοιακά ιδρύματα που αδυνατούν να τους παράσχουν την αναγκαία υποστήριξη, με πολύ αρνητικές συνέπειες τόσο για τους ίδιους όσο και για την λειτουργία των ιδρυμάτων αυτών.


Όσον αφορά τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους, επισημαίνεται χαρακτηριστικά, η χρονίζουσα και, σύμφωνα με την ομόφωνη εκτίμηση όλων των αρμοδίων επιστημονικών φορέων, εξαιρετικά προβληματική κατάσταση που επικρατεί στη Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών (ΜΕΠ) του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, η οποία είχε προγραμματιστεί να κλείσει μέχρι το τέλος του 2006, με την ίδρυση 4 παιδοψυχιατρικών κλινικών σε γενικά νοσοκομεία της Αττικής κάτι που δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. Στην παρούσα φάση, στη ΜΕΠ φιλοξενούνται επ’ αόριστο έφηβοι με διαφορετικούς τύπους ψυχοπαθολογίας ή με σοβαρά ψυχο-κοινωνικά προβλήματα. Μολονότι δεν χρήζουν νοσηλείας, οι έφηβοι αυτοί αδυνατούν να λάβουν εξιτήριο, λόγω της απουσίας δομών κατάλληλων για την φιλοξενία και φροντίδα τους στην κοινότητα. Η παραμονή των ανηλίκων αυτών στην εν λόγω Μονάδα χωρίς σχεδιασμό για την αποκατάστασή τους, συνεπάγεται πολλαπλές παραβιάσεις των δικαιωμάτων τόσο των ιδίων όσο και των παιδιών και εφήβων που χρήζουν επείγουσας παιδοψυχιατρικής νοσηλείας, λόγω της συνακόλουθης δυσλειτουργίας της Μονάδας και της υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών.


Από το 2005 μέχρι σήμερα ο Συνήγορος του Πολίτη έχει απευθυνθεί κατ’επανάληψη προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ζητώντας ενημέρωση για τον σχεδιασμό και τις προθέσεις του σε σχέση με την επίλυση του
ζητήματος, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει ουδεμία απάντηση στα ερωτήματα που έχει θέσει.

Περαιτέρω, σοβαρότατα προβλήματα αντιμετωπίζουν στην παρούσα φάση οι ελάχιστες πρότυπες μονάδες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών φορέων, όπως για παράδειγμα οι μονάδες της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) που επιχορηγούνται από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό του Κράτους. Οι μονάδες αυτές -στις οποίες συμπεριλαμβάνονται το κέντρο ημέρας εφήβων «Ωρίωνας», ο θεραπευτικός ξενώνας εφήβων «Ίρις» και ο ξενώνας φροντίδας παιδιών ψυχικά πασχόντων γονέων «Μελία»- έχουν περιέλθει σε δεινή κατάσταση λόγω της μείωσης της επιχορήγησης του έτους 2008 κατά 50% σε σχέση με την αντίστοιχη καταβληθείσα του έτους 2007, με αναπόφευκτες συνέπειες την αβεβαιότητα, την πτώση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αύξηση του βαθμού επικινδυνότητας για τα φιλοξενούμενα παιδιά και εφήβους. Προβλήματα αντιμετωπίζει επίσης ο ξενώνας για εφήβους με εναντιωματική συμπεριφορά των Παιδικών Χωριών SOS, ο μοναδικός στην Ελλάδα που απευθύνεται εξειδικευμένα σε αυτή την κατηγορία εφήβων, λόγω σοβαρών δυσκολιών που προέκυψαν στη συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο.


Τέλος, πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η απουσία δομών φιλοξενίας παιδιών και εφήβων με αυτισμό καθώς και η γενικότερη απουσία ενός δικτύου υπηρεσιών για τον αυτισμό στην κοινότητα. Χαρακτηριστικά, ο ξενώνας «Αγγέλια», που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της αποασυλοποίησης του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής για την φιλοξενία ανηλίκων με αυτισμό βρίσκεται στη διαδικασία μετατροπής σε οικοτροφείο μακράς διαμονής για ενηλίκους λόγω της ανυπαρξίας άλλων δομών για τη μετακίνηση των ενοίκων του, γεγονός που συνεπάγεται την αδυναμία εισαγωγής σε αυτόν άλλων ανηλίκων που το έχουν ανάγκη.

Με βάση τα παραπάνω, ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη διαφαινόμενη υποβάθμιση και συρρίκνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

To νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο

 Το νομοσχέδιο προβλέποντας στο άρθρο 3 ότι ο γάμος επιτρέπεται για άτομα διαφορετικού ή ίδιου φύλου, αυτοδικαίως επεκτείνει στα ζευγάρια το...